מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות באתר

בשימוש באתר זה הינך מסכים למדיניות

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש שתעשה באתר (להלן: “האתר”), ובשירותים (לפי הגדרתם בתנאי השירות המפורסמים באתר (להלן: “תנאי השירות”) המפורטים במסגרתו.מאחר שהגוף (להלן “העסק”) “ביטין” מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתרים”), החליטה ביטין לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי ביטין ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת ביטין במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, ביטין תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. מאגר המידע הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ביטין ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך המידע שישמש את ביטין יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. דיוור ישיר אלקטרוני ביטין מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. ביטין לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

המידע שישמש את ביטין יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
דיוור ישיר אלקטרוני
ביטין מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
מידע כזה ישוגר אליך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
ביטין לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
ביטין לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בטין שתחייב חשיפת פרטיך;.
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם ביטין תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות (COOKIES)
אתר ביטין משתמש ב”עוגיות” לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות/קישורים של צדדים שלישיים
ביטין מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של ביטין.

בנוסף האתר עלול להכיל קישורים המובילים אל שירותי צד שלישי ו/או משתמשים בשירותי צד שלישי אשר נחוצים לפעילות תקינה של האתר לצורך מתן השירות.

ביטין מעבירה אל שירותי צד שלישי אלו רק את המידע הנחוץ לצורך מתן השירות הנקודתי אותו מבקש הלקוח ולא מעבר לו.

המידע אשר נשמר/נאסף אצל שירותי צד שלישי אלו הינו בכפוף למדיניות הפרטיות של ספקיות שירות אלו ואין ביטין לוקחת כל אחריות שהיא בגין מדיניות פרטיות של ספק שירות כזה או אחר איתו היא עובדת ועל כן ממליצה ביטין לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל גורם צד שלישי בעצמך.
אבטחת מידע
ביטין מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ביטין לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

באתר ביטין מופעלים שירותים הפועלים באמצעות מנגנוני אבטחה שונים.
אתה נושא באחריות לשמירה על סודיות וזמינות המידע כגון אך לא מוגבל לשמות משתמש, סיסמאות, מספרי הזמנה וכל מידע אישי כזה או אחר שנוצר, סופק או הוחלף עם ביטין במסגרת מתן שירותיה.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]
בנוסף, אם המידע שבמאגרי ביטין משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
ביטין שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף, לשנות, לעדכן, להתאים או לבחון מחדש את מדיניות פרטיות זו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.
מדיניות פרטיות