מיסים על מטבעות קריפטוגרפים

עמדת רשות המיסים היא שהביטקוין ודומיו (המטבעות הדיגיטלים) הם נכסי הון ולא מטבע כמו השקל או הדולר. לפי כך, כל רווחים ימוסו לפי מס רווחי הון או מס שולי במקרים בהם מתבצע מסחר פעיל של סוחר שזה עיסוקו לפי דרגת המס שלכם את דיווח לרשות המיסים בחוק צריך לעשות עד 40 יום מביצוע הפעולה אך […]